Lukkarila Kodit Oy Paiholantie 45 a, 80850 Paihola Puh. 0400 576 180. Kontiolahden kunnan 100% omistama tytäryhtiö.

Hae

Lukkarila Kodit Oy

 

Lukkarila Kodit Oy on Kontiolahden kunnan 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö kuuluu Kontiolahden kuntakonserniin. Yhtiö aloitti toimintansa vuonna 1992 Kontiolahden Vastaanottokeskus Oy:n nimellä. Vuodet 2012 – 2015 yhtiön nimi oli Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila. Yhtiön nimi vaihtui nykyiseksi Lukkarila Kodit Oy:ksi vuonna 2015. Yhtiön y-tunnus ja omistaja eivät muuttuneet nimenmuutoksien yhteydessä.

Vastaanottotoiminnan päätyttyä 2012 Lukkarila Kodit Oy:n päätoimialaksi muotoutui perheryhmäkotipalveluiden tarjoaminen alaikäisille, yksin maahan tulleille lapsille ja nuorille, jotka ovat saaneet oleskeluluvan Suomessa. 2015 Maahanmuuttoviraston kanssa tehtiin sopimus vastaanoton järjestämisestä alaikäisille yksintulleille turvapaikanhakijoille.  Maahanmuuttovirasto irtisanoi sopimuksen ja se päättyi 10/2017. Oleskeluluvan saaneet alaikäiset saavat myös kuntapaikan ja ovat kontiolahtelaisia. Joensuun perheryhmäkotiin tulevat saavat kuntapaikan Joensuusta.

Kun nuori täyttää 18 vuotta, hänellä on mahdollisuus jäädä jälkiseurantaan 21 ikävuoteen saakka. Jälkiseurantapalvelut toimivat Kontiolahdella ja Joensuussa.

Maahanmuuttaja perhetyöpalvelut alkoivat Kontiolahdessa 2017.

Perheryhmäkotipalvelut tuotetaan Kontiolahden kunnalle ja Joensuun kaupungille ostopalveluna. Pohjois-Karjalan Ely- keskus korvaa perheryhmäkotien toiminnan kulut.

Vakituisia työntekijöitä vuonna 2018 Lukkarila Kodit Oy: ssa tulee olemaan yhteensä 37,5  henkilöä ja sijaisia 6,5.

Vuodelle 2018 on suunnitelmissa 14- tai 21-paikkainen ryhmäkodin perustaminen, jos saadaan Maahanmuuttoviraston kanssa aikaan puitesopimus ja alaikäisten yksintulleiden turvapaikan hakijoiden määrä lisääntyisi ja ryhmäkotipaikoille olisi tarvetta.