Lukkarila Kodit Oy Paiholantie 45 a, 80850 Paihola Puh. 0400 576 180. Kontiolahden kunnan 100% omistama tytäryhtiö.

Hae

Lukkarila Kodit Oy visio, strategia ja arvot 2018

Lukkarila Kodit Oy pyrkii toimimaan vuonna 2018 tehdyn strategian ja vision mukaan. Lukkarila Kodit Oy tekee vastuullista ja laadukasta maahanmuuttajatyötä Siun Sote-alueella.

Lukkarilan ydinosaaminen:

Lukkarilan ydinosaamista on eri kulttuureista tulevien lasten ja nuorten kasvatus ja tukeminen. Yli 20 vuoden kokemus maahanmuuttajatyöstä ja kasvatustyöstä on luonut vankan kivijalan työlle

Visio

Lukkarilan tahtotila on olla vahva, tunnettu ja laadukas toimija maahanmuuttajatyössä. Lukkarila tunnetaan asiantuntijuudestaan ja se toimii Suomessa suunnannäyttäjänä alaikäisten ja nuorten maahanmuuttajatyössä 2018.

Strategia

Lukkarila ennakoi ja sopeutuu ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Lukkarilan  strategiana  on keskittyä maahanmuuttajatyöhön ja sen kehittämiseen.

Lukkarilan strategiassa on toiminnan kannalta vuodelle 2018 isoja asioita ja haasteita.

Yhtenä tavoitteena vuodelle 2018 on uuden erityisen tuen yksikön toiminnan saaminen täyteen toimintaansa ja toiminnan vakiinnuttaminen.  Erityisen tuen yksikön toiminnasta tiedottaminen ympäri Suomen kaikille toimintaan liittyville tahoille.

Vuoden 2018 tavoitteena on taata Joensuun tukiasunto- toiminnan jatkuvuus ja ennen kaikkea saada uusia asukkaita yksikköön.

Joensuussa jälkiseurantaa kehitetään vastaamaan vuoden 2018 tulevaa tarvetta.

Vuoden 2018 tavoitteena on pärjätä Maahanmuuttoviraston puitekilpailussa ja tavoitteena on perustaa 14 tai 21-paikkainen ryhmäkoti, jos Maahanmuuttovirastolle tulee tarve perustaa uusia ryhmäkoteja Itä- Suomeen.

Vuoden 2018 aikana tavoitteena on myös perustaa kotikoulu erityisen tuen yksikössä oleville nuorille Paiholaan, jos kotikoululle Kontiolahdessa on tarvetta.

Kontiolahdessa perhetyön tavoitteena on toiminnan kehittäminen ja sen vakiinnuttaminen.

Lukkarilan missio:

Lukkarilan toiminnan tavoitteena on tehdä laadukasta kasvatustyötä pakolaislasten – ja nuorten parissa sekä pyrkiä integroimaan/ integroitumaan pakolaislapset/ nuoret suomalaiseen yhteiskuntaan.

Arvot:

Lukkarilan tapa elää pohjautuu arvoihin. Lukkarilan arvoja ovat suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, tasavertaisuus, avoimuus ja kodinomaisuus.

Suvaitsevaisuus: Meillä arvostetaan ja kunnioitetaan jokaista omana itsenään.

Oikeudenmukaisuus: Tasavertainen kohtelu kaikkia kohtaan, jossa huomioidaan yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat.

Avoimuus: Toimintamme perustuu luottamukselle ja kuulluksi tulemiselle. Toiminnastamme kerrotaan avoimesti yhteistyötahoille ja kaikille kiinnostuneille.

Kodinomaisuus: Jokaisella on tunne, että tämä on koti ja on hyvä olla kotona. Jokaisella on oma tila ja mahdollisuus osallistua toimintaan omana itsenään sekä toimia tasavertaisena yhteisön jäsenenä.

Turvallisuus: Turvallinen fyysinen ympäristö ja luottamuksellinen ilmapiiri luovat edellytykset fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille.

Lukkarilan elämäntehtävälle on olennaista, että toiminta-ajatus, arvot ja visio ovat hyvin yhteen sointuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

 

.