Lukkarila Kodit Oy Paiholantie 45 a, 80850 Paihola Puh. 0400 576 180. Kontiolahden kunnan 100% omistama tytäryhtiö.

Hae

Perheryhmäkoti Lukkarila

 

Perheryhmäkoti Lukkarilan toiminta jatkuu vuonna 2019 alaikäisten yksin Suomeen tulleiden lasten kotina. Perheryhmäkodissa tehtävän työn toiminta-ajatuksena on tarjota alaikäisille asukkaille turvallinen ja viihtyisä koti. Kaikessa toiminnassa tuetaan heidän kotoutumistaan Suomeen. Perheryhmäkodissa asuu alle 16-vuotiaat ja yksilökohtaisesti voi asua perustelluista syistä myös yli 16- vuotiaita.

Työn tavoitteena on tarjota lapsille turvallinen kasvuympäristö, kokonaisvaltainen, tasapuolinen ikää ja kehitystasoa vastaava hoito, kasvatus ja ohjaus.  Kotoutumisen ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen rinnalla tuetaan omaan kulttuuritaustaan kuuluvia elementtejä. Jokaisella lapsella ja nuorella on omaohjaaja joka perehtyy erityisesti omaohjattavansa tarpeisiin.  

Kontiolahden koulutoimi järjestää oppivelvollisuusikäisille perusopetuksen joko maahanmuuttajaluokissa tai integroidusti suomalaisissa luokissa. Alakouluikäiset opiskelevat Ahokkalan koulussa Paiholassa ja yläkoululaiset Kontiolahdella.

Kontiolahden kunnan asukkaina Lukkarilan perheryhmäkodin lapset ja nuoret käyttävät kunnan perusterveydenhuoltopalveluja.

Säännöllisen koulunkäynnin tukemisen lisäksi innostetaan lapsia ja nuoria mieleisen harrastuksen pariin. Pojilla jalkapallo on perinteisesti ykköslaji. Kontiolahdella ja Joensuussa on tarjolla monipuolinen valikoima erilaisia harrastusmahdollisuuksia esim. taitoluistelua, kuntosaliharjoittelua, erilaisia tanssilajeja, ratsastusta, laskettelua ja keilaamista ym. Kesäaikana tehdään päivänmittaisia retkiä maakuntaan ja pidemmällekin.

Eri kulttuurien juhlapäivät ja perinteiset suomalaiset juhlat ja syntymäpäivät huomioidaan asianmukaisin tavoin. Osa nuorista osallistuu myös muilla paikkakunnilla järjestettäviin oman uskonnon tai kulttuurin tapahtumiin ja kansallispäivien juhliin.

Asukkaat vierailevat kesä- ja joululomien aikaan eri puolella Suomea sukulais- ja tuttavaperheissä. Lapsia ja nuoria rohkaistaan myös ystävystymään suomalaisten kanssa ja mm. Joensuun Setlementti ry:n järjestämään isoveli- ja isosisko-toimintaan osallistutaan edelleen.  

 Yhteystiedot