Lukkarila Kodit Oy Paiholantie 45 a, 80850 Paihola Puh. 0400 576 180. Kontiolahden kunnan 100% omistama tytäryhtiö.

Hae

Jälkiseurantayksikkö

Jälkiseuranta on tarkoitettu 18–21 -vuotiaille Lukkarila Kodit Oy:n yksiköistä itsenäistyville nuorille. Jälkiseuranta palveluiden piirissä olevat asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan alueella ja vastaavat elämästään itsenäisesti, jälkiseurannan ohjaajien tukemana. Jälkiseurannan palveluiden piiriin pääsevät asiakkaat, jotka kokevat tarvitsevansa tukea itsenäistymisessä omaan asuntoon muuttamisen jälkeen.

Jälkiseurannan tuki räätälöidään yksilöllisesti, jokaisen yksilön tarpeita vastaavaksi toiminnaksi. Pyrkimyksenä on tukea asiakkaita kokonaisvaltaisesti kohti heidän omia tavoitteitaan. Toiminnan perustana on avoin ja tasavertainen vuorovaikutus, joka mahdollistaa asiakkaiden omista lähtökohdista nousevien tavoitteiden tunnistamisen ja niitä kohti työskentelemisen.

Jälkiseuranta on täysin vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja helposti lähestyttävää matalan kynnyksen toimintaa. Täysi-ikäinen nuori aikuinen on päätäntävaltainen omiin asioihinsa liittyen. Tästä syystä jälkiseurannan aikana yhdessä rakennettava luottamus on iso toimintaa ohjaava arvo. Kaikessa toiminnassa korostetaan asiakkaiden osallisuutta, sekä tasavertaista toimijuutta.


Yhteystiedot