Lukkarila Kodit Oy Paiholantie 45 a, 80850 Paihola Puh. 0400 576 180. Kontiolahden kunnan 100% omistama tytäryhtiö.

Hae

Yksiköt

Lukkarila Kotien yksiköitä on Kontiolahdella ja Joensuussa. Lukkarila Kotien yksiköitä ovat erityisen huolenpidon yksikkö, perheryhmäkoti Lukkarila, Paiholan tukiasunnot, jälkiseuranta 18–21 -vuotiaille, sekä maahanmuuttaja perhetyö aikuisille maahanmuuttajaperheille.

 

Toimintamme tavoitteet

Työn tavoitteena on järjestää kaikille asukkaille ja asiakkaille turvallinen kasvuympäristö ja kokonaisvaltainen ikää ja kehitystasoa vastaava hoito, ohjaus, kasvatus ja tuki. Asukkaiden ja asiakkaiden perusluottamusta elämään ja heihin itseensä pyritään kaikin keinoin vahvistamaan. Tällä halutaan edistää heidän osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa.