Lukkarila Kodit Oy Paiholantie 45 a, 80850 Paihola Puh. 0400 576 180. Kontiolahden kunnan 100% omistama tytäryhtiö.

Hae

Henkilökunta

Lukkarila Kodit on aidosti monikulttuurinen työyhteisö. Meillä työskentelee 37 henkilöä erilaisissa ohjauksen, kehittämisen ja hallinnon tehtävissä. Henkilöstömme on mitoitettu määrällisesti ja laadullisesti vastaamaan lastensuojelulakia. Tyypillisiä koulutustaustoja ovat mm. sosionomit, yhteisöpedagogit ja lähihoitajat. Työyhteisössämme on edustettuna eri etnisen taustan omaavia henkilöitä ja tiedämme sen olevan rikkaus, joka auttaa meitä monikulttuurisessa työssämme.

Olemme koulutusmyönteinen työyhteisö jossa jokaista työntekijää kannustetaan kouluttautumaan ja kehittämään itseään niin työyhteisön jäsenenä kuin omana itsenään.

Otamme mielellämme joukkoomme myös työharjoittelijoita ja opiskelijoita. Työharjoittelu on mahdollista opiskelijoilta jotka opiskelevat sosionomiksi, yhteisöpedagogiksi, lähihoitajiksi tai joiden yliopisto-opiskelun pääaine kohdistuu lasten- ja nuorten kasvuun ja kehitykseen tai sosiaalityöhön. Vastaavat ohjaajat haastattelevat työharjoitteluun tulevat ja arvioivat sen pohjalta voidaanko työharjoittelu toteuttaa. Pääsääntöisesti työharjoittelun tulisi olla vähintään 3 viikon mittainen. Myös kesätöihin palkataan koululaisia ja opiskelijoita.