Lukkarila Kodit Oy Paiholantie 45 a, 80850 Paihola Puh. 0400 576 180. Kontiolahden kunnan 100% omistama tytäryhtiö.

Hae

Maahanmuuttaja perhetyö

Maahanmuuttajaperhetyön palvelut on tarkoitettu kontiolahtelaisille maahanmuuttajaperheille. Perhetyön perustehtävänä on tukea maahanmuuttajaperheiden elämänhallintaa, vahvistaa perheen omia voimavaroja ja arjessa selviytymistä sekä ennaltaehkäistä perhetilanteen vaikeutumista. Perhetyö voi liittyä vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.

Perheiden kanssa tehtävä työ on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Yhdessä perheen kanssa laaditaan yksilöllinen, perheen tarpeisiin perustuva perheen kotoutumissuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti. Työskentelyn alkuvaiheessa tehdään myös kokonaisvaltainen arvio perheen voimavaroista, käsittäen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen arvioinnin. Maahanmuuttajaperhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheen kotona ja perheen tilanteen mukaan, yksilöidysti osallistutaan perheen tai perheenjäsenen kanssa esimerkiksi viranomaisasioinneille, terveydenhoitokäynneille ja muun tuki- tai yhteistyöverkoston tapaamisiin. Maahanmuuttajaperhetyön ohjaaja voi työskennellä muiden sosiaalihuollon toimijoiden työparina ja ammatillisena tukihenkilönä.

Maahanmuuttajaperhetyön tavoitteena vuodelle 2018 on jatkaa työskentelyä maahanmuuttajaperhetyöhön kuuluvien perheiden ja olemassa olevien yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on myös laajentaa yhteistyöverkostoja ja sen myötä tehdä palvelua tutuksi Kontiolahden kunnassa sekä mahdollisesti saada uusi perhe maahanmuuttajaperhetyön asiakkuuteen.