Lukkarila Kodit Oy Paiholantie 45 a, 80850 Paihola Puh. 0400 576 180. Kontiolahden kunnan 100% omistama tytäryhtiö.

Hae

Lukkarila perheryhmäkoti & tukiasunto

LUKKARILA

Perheryhmäkoti Lukkarilan toiminta jatkuu vuonna 2018 alaikäisten yksin Suomeen tulleiden lasten kotina. Perheryhmäkodissa tehtävän työn toiminta-ajatuksena on tarjota alaikäisille asukkaille turvallinen ja viihtyisä koti. Kaikessa toiminnassa tuetaan heidän kotoutumistaan Suomeen. Perheryhmäkodissa asuu alle 16-vuotiaat ja yksilökohtaisesti voi asua perustelluista syistä myös yli 16- vuotiaita.

Työn tavoitteena on tarjota lapsille turvallinen kasvuympäristö, kokonaisvaltainen, tasapuolinen ikää ja kehitystasoa vastaava hoito, kasvatus ja ohjaus.  Kotoutumisen ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen rinnalla tuetaan omaan kulttuuritaustaan kuuluvia elementtejä. Jokaisella lapsella ja nuorella on omaohjaaja joka perehtyy erityisesti omaohjattavansa tarpeisiin.  

Kontiolahden koulutoimi järjestää oppivelvollisuusikäisille perusopetuksen joko maahanmuuttajaluokissa tai integroidusti suomalaisissa luokissa. Alakouluikäiset opiskelevat Ahokkalan koulussa Paiholassa ja yläkoululaiset Kontiolahdella.

Kontiolahden kunnan asukkaina Lukkarilan perheryhmäkodin lapset ja nuoret käyttävät kunnan perusterveydenhuoltopalveluja.

Säännöllisen koulunkäynnin tukemisen lisäksi innostetaan lapsia ja nuoria mieleisen harrastuksen pariin. Pojilla jalkapallo on perinteisesti ykköslaji. Kontiolahdella ja Joensuussa on tarjolla monipuolinen valikoima erilaisia harrastusmahdollisuuksia esim. taitoluistelua, kuntosaliharjoittelua, erilaisia tanssilajeja, ratsastusta, laskettelua ja keilaamista ym. Kesäaikana tehdään päivänmittaisia retkiä maakuntaan ja pidemmällekin.

Eri kulttuurien juhlapäivät ja perinteiset suomalaiset juhlat ja syntymäpäivät huomioidaan asianmukaisin tavoin. Osa nuorista osallistuu myös muilla paikkakunnilla järjestettäviin oman uskonnon tai kulttuurin tapahtumiin ja kansallispäivien juhliin.

Asukkaat vierailevat kesä- ja joululomien aikaan eri puolella Suomea sukulais- ja tuttavaperheissä. Lapsia ja nuoria rohkaistaan myös ystävystymään suomalaisten kanssa ja mm. Joensuun Setlementti ry:n järjestämään isoveli- ja isosisko-toimintaan osallistutaan edelleen.   

 

TUKIASUNTO

Tukiasunnossa asuvat 16- 17-vuotiaat oleskeluluvan saaneet nuoret. Tukiasunnossa tehtävän työn tavoitteena tulee olemaan nuorten kotoutuminen, sekä mahdollisimman kokonaisvaltaisen ja itsenäisen elämänhallinnan saavuttaminen. Kaikille tukiasunnossa asuville pyritään järjestämään opiskelupaikka vuonna 2018.kouluyhteistyö kumppaneitamme ovat Kontiolahden peruskoulu ja -lukio, Pohjois-Karjalan ammattiopistot Joensuussa,  Lieksassa ja Niittylahdessa, Joensuun aikuisten peruskoulu sekä Kiteen Evankelinen Kansanopisto.  

Tukiasunnon toiminta sisältää monipuolisen tuen antamisen nuorille, heidän harjoitellessaan itsenäisen elämän perustaitoja, sekä kokonaisvaltaista arjenhallintaa. Nuoret pitävät mahdollisimman itsenäisesti huolta oman elämänsä sujuvuudesta, kuten ruoanlaitosta ja kodinhoidosta, sekä opiskelun ja oman taloutensa hallintaan liittyvistä asioista. Ohjaajien tuella he myös tutustuvat edelleen suomalaisen yhteiskunnan palvelujärjestelmiin. Tässä työssä hyvänä apuvälineenä on aiemmin täällä tuotettu Itsenäistymiskansio.

Suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin integroitumisen rinnalla nuorille pyritään järjestämään mahdollisuus säilyttää elämässään omaan kulttuuritaustaansa liittyviä asioita. 

Työn erityispiirteistä mainittakoon asiakkaiden traumataustojen huomioiminen. Tähän liittyen, työn ammatilliseen osaamiseen tulevat kuulumaan: herkkyys havainnoida asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, ja ohjata heitä tarvittaessa terveydenhuollon palvelujen piiriin. 

Tukiasunnon nuorten harrastuksia tullaan tukemaan taloudellisesti, sekä järjestämällä näihin kyydityksiä, mikäli kulkeminen julkisilla kulkuneuvoilla ei ole mahdollista. Nuoret harrastavat mm. jalkapalloa, kuntosalia ja muita aktiviteetteja. Tukiasunnon nuorten kanssa tullaan tekemään kesällä 2018, yksi pidempi muutaman yön kestävä retki, sekä muutamia yhden päivän retkiä lähiseuduille. Pienempiä, yhteisöllisyyttä tukevia toimintoja, tulevat olemaan mm. yhteiset retket Joensuuhun esim. ruokailun, elokuvien tai keilailun merkeissä sekä yhteiset juhlahetket.  

Jokaiselle nuorelle nimetään omaohjaajat, jotka tulevat paneutumaan nuorten asioihin perusteellisemmin. Yhdessä omaohjaajiensa kanssa nuoret pyrkivät selkiyttämään ja jäsentämään tulevaisuuden näkymiään. Omaohjaajat ovat myös laatimassa sosiaalityöntekijän ja omaohjattaviensa kanssa, heille kullekin räätälöityjä itsenäistymissuunnitelmia. Omaohjaajat pyrkivät myös antamaan nuorelle mahdollisimman kahdenkeskistä aikaa.   

Perheryhmäkoti Lukkarila ja tukiasunto on 9-paikkainen.Perheryhmäkoti Lukkarilassa ja tukiasunnossa työskentelee vastaava ohjaaja sekä 9 ohjaajaa.

 

Yhteystiedot