Lukkarila Kodit Oy Paiholantie 45 a, 80850 Paihola Puh. 0400 576 180. Kontiolahden kunnan 100% omistama tytäryhtiö.

Hae

Joensuun tukiasunto

Tukiasunto on tarkoitettu oleskeluluvan, sekä kuntapaikan Joensuusta saaneille 16- ja 17-vuotiaille nuorille. Työntekijöinä yksikössä toimii yhdeksän ohjaaja, osa-aikainen sosiaalityöntekijä, sekä vastaava ohjaaja. Yksikössä on 17 yhden hengen huonetta, sekä yksi kahden hengen huone. Kaikki asiakkaamme opiskelevat täysipäiväisesti.

Vuoden 2018 tavoitteena on jatkuva toiminnan kehittäminen, jotta pystymme vastaamaan kaikilta osin Lukkarila Kodit Oy:n vision mukaisiin tavoitteisiin. Tukiasunnossa tekemämme työn kantavana teemana on olla kokonaisvaltaisesti tukena asiakkaidemme kotoutumisprosesseissa. Tehtävänämme on siis löytää yhdessä asiakkaidemme kanssa keinoja siihen, että he kokevat aidosti kuuluvansa yhteiskuntaan, sen täysivaltaisina jäseninä. Kaikessa toiminnassamme pyrimme korostamaan asiakkaiden omaa osallisuutta heidän elämäänsä koskevissa toiminnoissa sekä päätöksissä. Arjen taitojen harjoitteleminen kuuluu myös tärkeänä osana prosessiimme, jotta asiakkaamme omaisivat täysi-ikäiseksi tultuaan valmiudet itsenäiseen asumiseen ja asioiden hoitoon, ja pystyisivät vastaamaan itsenäistymisen mukanaan tuomiin haasteisiin, jälkiseurannan työntekijöiden tukemina. Asiakkaidemme lähestyessä täysi-ikäisyyttä teemme erittäin tiivistä yhteistyötä jälkiseurannan kanssa, jotta omaan asuntoon muuttaminen ja itsenäisen elämän aloittaminen tapahtuisi mahdollisimman sujuvasti.

Henkilökuntamme ydinosaamiseen tulee kuulua kyky aitoon ja tasavertaiseen vuorovaikutukseen, dialogisuus ja toiminallisuuden korostaminen. Pyrkimyksenä on työskennellä tasavertaisina toimijoina yhdessä asiakkaan kanssa kohti hänen määrittämiään tai toiminnan lomassa määrittyneitä tavoitteita.  Haluamme tukea asiakkaitamme olemaan oman elämänsä aktiivisia subjekteja.

Työskentelyssämme korostamme asiakkaiden omiin tavoitteisiin nojaavaa ja heidän todellisista tarpeistaan nousevaa työtä. Kaiken keskiössä on asiakkaiden osallisuuden tukeminen ja toimintojen yksilöllinen kohdentaminen. Arjessa pyrimme aina ensin toimimaan suomen kielellä. Suomen kielen oppimista sekä opiskelun merkitystä korostetaan päivittäisessä arjessa ja oppimiselle tarjotaan työntekijöiden puolesta täysi tuki.

Tavoitteisiimme päästäksemme teemme tiivistä yhteistyötä monien eri tahojen, kuten järjestöjen, koulujen, urheiluseurojen, yhdistysten, sekä Lukkarila Kodit Oy:n Paiholan yksikköjen kanssa. Yhteistyö ja sen kehittäminen yllä mainittujen toimijoiden kanssa on äärimmäisen merkityksellistä kotoutumisen näkökulmasta. Jokaista asiakastamme tuetaan löytämään hänen mielenkiinnoistaan nousevia harrastuksia ja toimintoja, ja tätä kautta luomaan sosiaalisia verkostoja. Hyväksi havaittu tapa kontaktien luomiseen on myös ystävä- ja ystäväperhetoiminta, joihin osa asiakkaistamme on osallistunut. Olemme käynnistämässä myös uusien ja vanhojen asiakkaidemme välistä tutor-toimintaa. Ideana on saada aikaan tasavertaista vuorovaikutusta ja toimintaa jo omaan asuntoon muuttaneen asiakaskuntamme ja uusina jäseninä yhteisöömme saapuvien välille. Toiminta hakee vielä muotoaan, mutta sen kehittäminen on tärkeä prioriteetti vuonna 2018.

Yhteystiedot