Lukkarila Kodit Oy Paiholantie 45 a, 80850 Paihola Puh. 0400 576 180

Hae

Lukkarila Kodit Oy tekee vastuullista ja laadukasta maahanmuuttajatyötä Joensuun seudun Sote-alueella.

VISIO

Lukkarila on vahva, tunnettu ja laadukas toimija maahanmuuttajatyössä.  Lukkarila tunnetaan asiantuntijuudestaan ja se toimii Suomessa suunnannäyttäjänä alaikäisten ja nuorten maahanmuuttajatyössä ja kotoutumisessa 2018.

 

STRATEGIA

Lukkarila ennakoi ja sopeutuu ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.  Lukkarilan strategiana on keskittyä maahanmuuttajatyöhön ja kotoutumiseen sekä niiden kehittämiseen.

Lukkarilan Strategia 2014- 2018

Lukkarilan strategiana on tehdä maahanmuuttajatyötä ja kotoutumistyötä sekä niiden kehittäminen. Strategian avulla pyritään parantamaan ja kehittämään Lukkarilassa tehtävää työtä. Lukkarilan toimintaa toteuttaa Joensuun Sote-alueella toimivat yksiköt.

        Lukkarila Kodit Oy:n 2017 tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen nykyiselle tasolle.

 

Lukkarilan missio:

Lukkarilan toiminnan tavoitteena on tehdä laadukasta kasvatustyötä pakolaislasten ja -nuorten parissa sekä tukea integroitumaan pakolaislapset/nuoret suomalaiseen yhteiskuntaan.


ARVOT:

Lukkarilan tapa elää pohjautuu arvoihin. Lukkarilan arvoja ovat suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus, avoimuus ja kodinomaisuus.

Suvaitsevaisuus: Meillä arvostetaan ja kunnioitetaan jokaista omana itsenään.

Oikeudenmukaisuus: Tasavertainen kohtelu kaikkia kohtaan, jossa huomioidaan yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat.

Avoimuus: Toimintamme perustuu luottamukselle ja kuulluksi tulemiselle. Toiminnastamme kerrotaan avoimesti yhteistyötahoille ja kaikille kiinnostuneille.

Kodinomaisuus: Jokaisella on tunne, että tämä on koti ja on hyvä olla kotona. Jokaisella on oma tila ja mahdollisuus osallistua toimintaan omana itsenään sekä toimia tasavertaisena yhteisön jäsenenä.

Turvallisuus: Turvallinen fyysinen ympäristö ja luottamuksellinen ilmapiiri luovat edellytykset fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille.


Lukkarilan elämäntehtävälle on olennaista, että toiminta-ajatus, arvot ja visio ovat hyvin yhteen sointuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Idealmainos