Lukkarila Kodit Oy Paiholantie 45 a, 80850 Paihola Puh. 0400 576 180. Kontiolahden kunnan 100% omistama tytäryhtiö.

Hae

Lukkarila Kodit Oy on Kontiolahden kunnan 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö kuuluu Kontiolahden kuntakonserniin. Yhtiö aloitti toimintansa vuonna 1992 Kontiolahden Vastaanottokeskus Oy:n nimellä. Vuodet 2012 – 2015 yhtiön nimi oli Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila. Yhtiön nimi vaihtui nykyiseksi Lukkarila Kodit Oy:ksi vuonna 2015. Yhtiön y-tunnus ja omistaja eivät muuttuneet nimenmuutoksien yhteydessä.

Vastaanottotoiminnan päätyttyä 2012 Lukkarila Kodit Oy:n päätoimialaksi muotoutui perheryhmäkotipalveluiden tarjoaminen alaikäisille, yksin maahan tulleille lapsille ja nuorille, jotka ovat saaneet oleskeluluvan Suomessa. 2015 Maahanmuuttoviraston kanssa tehtiin sopimus vastaanoton järjestämisestä alaikäisille yksintulleille turvapaikanhakijoille.  Maahanmuuttovirasto irtisanoi sopimuksen ja se päättyi 10/2017. Oleskeluluvan saaneet alaikäiset saavat myös kuntapaikan ja ovat kontiolahtelaisia. Joensuun perheryhmäkotiin tulevat saavat kuntapaikan Joensuusta.

Lue lisää

Perheryhmäkodin asiakkaat ovat yksin, ilman huoltajaa maahan tulleita alaikäisiä pakolaislapsia tai nuoria joille on myönnetty kuntapaikka.

18 -vuotta täytettyä nuorilla on mahdollisuus jäädä Lukkarila Kodin jälkiseurantaan 21 -ikävuoteen saakka.

Olemme koulutusmyönteinen työyhteisö jossa jokaista työntekijää kannustetaan kouluttautumaan ja kehittämään itseään niin työyhteisön jäsenenä kuin omana itsenään.

Lue lisää